Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Говьсүмбэр - Чойр хот (Станц: Чойр)

Лхагва

2022-07-06
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-07-07
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2022-07-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2022-07-09
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-07-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Говьсүмбэр - Баянтал сум (Харуул: Баянтал)

Лхагва

2022-07-06
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-07-07
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2022-07-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2022-07-09
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-07-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Говьсүмбэр - Шивээговь сум (Харуул: Шивээговь)

Лхагва

2022-07-06
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-07-07
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2022-07-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2022-07-09
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-07-10
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах