Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Дулааны цахилгаан станц (Говьсүмбэр - Чойр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 14.3 0.3 0.0 96.7 24.6 20.8 333.0 0.9
2014 32.8 1.5 0.0 111.7 24.1 9.8 328.9 0.1
2016 19.7 0.0 0.0 132.6 27.8 8.6 438.7 0.1
НИК-Петровис ШТС (Говьсүмбэр - Чойр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.5 1.2 0.0 79.5 24.9 26.2 302.0 0.4
2014 33.6 0.3 0.0 93.5 22.0 31.5 313.1 2.0
2016 13.5 0.0 0.0 96.6 26.8 8.0 329.4 0.0
Баян нексус (Говьсүмбэр - Чойр хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.5 0.7 0.0 592.2 22.1 15.8 361.2 0.5
2014 70.6 0.0 0.0 586.8 22.8 27.8 250.9 1.9
2016 680.5 0.0 14.0 2356.0 10.7 49.5 373.5 4.6