Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойр (Говьсүмбэр - Чойр хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.26 8 0.015 0.012 -
2019.12.26 14 0.008 0.014 -
2019.12.27 8 0.012 0.019 -
2019.12.27 8 0.012 0.019 -
2019.12.27 14 0.02 0.013 -
2019.12.27 20 0.025 0.018 -
2019.12.30 14 0.006 0.004 -
2019.12.30 20 0.004 0.011 -
2019.12.31 8 0.01 0.012 -
2019.12.31 14 0.004 0.007 -
2019.12.31 20 0.011 0.009 -