Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойр (Говьсүмбэр - Чойр хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.9 8 0.005 0.004 -
2019.8.9 20 0.012 0.007 -
2019.8.12 8 0.007 0.006 -
2019.8.12 20 0.012 0.013 -
2019.8.13 8 0.01 0.012 -
2019.8.13 20 0.005 0.014 -
2019.8.14 8 0.007 0.014 -
2019.8.14 20 0.01 0.01 -
2019.8.15 8 0.015 0.012 -
2019.8.15 20 0.012 0.008 -
2019.8.16 8 0.007 0.007 -