Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойр (Говьсүмбэр - Чойр хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.10 8 0.011 0.009 -
2019.10.10 14 0.005 0.007 -
2019.10.10 20 0.007 0.009 -
2019.10.11 8 0.002 0.012 -
2019.10.11 14 0.014 0.015 -
2019.10.11 20 0.011 0.013 -
2019.10.14 8 0.009 0.01 -
2019.10.14 14 0.014 0.014 -
2019.10.14 20 0.016 0.014 -
2019.10.15 8 0.009 0.011 -
2019.10.15 14 0.012 0.013 -
2019.10.15 20 0.016 0.016 -
2019.10.16 8 0.018 0.017 -
2019.10.16 14 0.005 0.014 -
2019.10.16 20 0.009 0.016 -
2019.10.17 8 0.007 0.013 -