Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Чойр (Говьсүмбэр - Чойр хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.7 8 0.019 0.012 -
2019.6.7 20 0.02 0.009 -
2019.6.10 8 0.027 0.01 -
2019.6.10 20 0.005 0.011 -
2019.6.11 8 0.002 0.012 -
2019.6.11 20 0.01 0.008 -
2019.6.12 8 0.007 0.018 -
2019.6.12 20 0.015 0.013 -
2019.6.13 8 0.017 0.01 -
2019.6.13 20 0.01 0.007 -
2019.6.14 8 0.017 0.008 -