Цаг уурын мэдээ > Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа

Сүмбэр бороо-1 экспедицийн 2018 оны хагас жилийн тайлан

Шинэчлэгдсэн: 2023-12-03 08:12:14

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх:

Сүмбэр Бороо -1 экспедиц нь цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 96-р тогтоолоор баталсан “Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”,   ЦУОШГазрын даргын 2018 оны А/44 тоот тушаалыг үндэслэн цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Экспедицийн бие бүрэлдхүүнд Төвийн дарга Э.Энх-Од, ЦАЗНЭкспедиц, ХАБЭА-н инженер М.Баярсайхан, Жолооч С.Ганхүү нар ажилласан.

Сүмбэр Бороо -1 экспедиц нь ИНЕГазар болон ЦУОШГазарын хамтарсан 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ны 32/18 тоот Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үеийн нислэгийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах хамтын гэрээ, журам, ЦУОШГазрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын  28-ны А/38 тоот тушаалаар баталсан ЦАЗНөлөөлөх ажлын аюулгүй ажиллагааны заавар болон Тэсэрч дэлбэрэх бодис тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар, журмыг сахин биелүүлж зөрчилгүй ажиллаа.

Сүмбэр Бороо -1 экспедицийн бие бүрэлдэхүүн хагас жилээр нийт 3 удаа цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн. Үүнд:

1. Экспедицийн бие бүрэлдхүүн 2018 оны 5 дугаар сар 13-нд хуралдаж баруун хойноос зүүн өмнө зүгрүү шилжин ирж буй үүлний массад нөлөөлөх хэлэлцүүлгийг экспедицийн дарга удирдан мэдээллийг хэлэлцэн Сүмбэр бороо-1 экспедиц Дундговь аймгийн Цагаан дэлгэр сумын нутаг руу гарахаар шийдвэрлэв.

13-ны өдрийн цаг агаарын процесст дүн шинжилгээ  хийснийг үндэслэн Говьсүмбэр аймгийн УЦУОШТөвийн дарга Э.Энх-Од цаг агаарын үзэгдэлд зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах шийдвэр гарган хур тунадас дэмжих үйл ажиллагааг аймгийн нутаг дэвсгэрт хөрсний чийг нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан тул Сүмбэр бороо-1 экспедициийн бие бүрэлдэхүүн Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын “ Оорцог толгой” гэдэг  газар 05 сарын 14 –ний өдрийн 02 цагийн үед байрлалаа эзэлсэн.

“Сүмбэр бороо-1” экспедиц  давхраат бөөн /Sc/ үүлэнд хэвтээ өнцөгийн 345 градус, босоо өнцөгийн 45 градусаар, 3 пуужин харваж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулав.

Хүснэгт-1. ИНЕГ-аас зөвшөөрөл авсан байдал:  2018.05.14-нд “Сүмбэр бороо-1”

Байрлал

Зөвшөөрөл өгсөн

Хаалгасан цаг минут

Уртраг

Өргөрөг

Хүний нэр

Цаг минут

Хугацаа минут

108012/

46029/

Ууганбаяр

0433

25

0458

 
Хүснэгт-2. Харвалт хийсэн байдал:

Ажлын нутаг дэвсгэр

Солбицол

Харвалт хийсэн хэвтээ өнцөг

Харвасан пуужин

Уртраг

Өргөрөг

Өндөр

Тоо

Тэсрээгүй

1

Дундговь аймаг Цагаандэлгэр сум

108012/

46029/

1316

345

3

-

БҮГД

 

3

-

 

Гэмтэлтэй пуужин гараагүй болно.

Үр дүн: Баянтал сум, Сүмбэр сумын зүүн хойд хэсгээр /Өгөөмөр, Шар хад, Өл, Малх/ орчмоор бага зэргийн  бороо орлоо.

2. Сүмбэр Бороо -1 экспедицүүдийн бие бүрэлдэхүүн 2018 оны 5 дугаар сар 16 нд хуралдаж баруунаас зүүн зүгрүү шилжин ирж буй үүлний массад нөлөөлөх хэлэлцүүлгийг экспедицийн дарга удирдан мэдээллийг хэлэлцэн Сүмбэр бороо-1 экспедиц аймгийн төвөөс баруун зүгт Дундговь аймгийн Цагаан дэлгэр сумын нутаг руу гарахаар шийдвэрлэв.

16-наас 17 нд шилжих шөнийн цаг агаарын процесст дүн шинжилгээ  хийснийг үндэслэн Говьсүмбэр аймгийн УЦУОШТөвийн дарга Э.Энх-Од цаг агаарын үзэгдэлд зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах шийдвэр гарган хур тунадас дэмжих үйл ажиллагааг аймгийн нутаг дэвсгэрт хөрсний чийг нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан тул Сүмбэр бороо-1 экспедициийн бие бүрэлдэхүүн Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын “ Улигт Ухаа толгой” гэдэг  газар 05 сарын 17 –ний өдрийн 04 цагийн үед харвалт хийсэн.

“Сүмбэр бороо-1” экспедиц  давхраат бөөн /Sc/ үүлэнд хэвтээ өнцөгийн 255 градус, босоо өнцөгийн 45 градусаар, 2 пуужин харваж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулав.

Хүснэгт-1. ИНЕГ-аас зөвшөөрөл авсан байдал:  2018.05.17-нд “Сүмбэр бороо-1”

Байрлал

Зөвшөөрөл өгсөн

Хаалгасан цаг минут

Уртраг

Өргөрөг

Хүний нэр

Цаг минут

Хугацаа минут

108013/42,5//

46013/45.3//

Мөнхбаяр

0418

10

0428

 
Хүснэгт-2. Харвалт хийсэн байдал:

Ажлын нутаг дэвсгэр

Солбицол

Харвалт хийсэн хэвтээ өнцөг

Харвасан пуужин

Уртраг

Өргөрөг

Өндөр

Тоо

Тэсрээгүй

1

Дундговь аймаг Цагаандэлгэр сум

108013/42,5// 

46013/45.3//

1249

255

2

-

БҮГД

 

2

-

 

Гэмтэлтэй пуужин гараагүй болно.

Үр дүн: Говьсүмбэр аймгийн нийт нутгийг хамран Сүмбэр суманд 3.2мм, Баянтал суманд 4.5мм, Шивээговь суманд 1.6 мм  тунадас орлоо.

 

3. Сүмбэр Бороо -1 экспедицүүдийн бие бүрэлдэхүүн 2018 оны 6 дугаар сар 11 нд хуралдаж баруунаас зүүн зүгрүү шилжин ирж буй үүлний массад нөлөөлөх хэлэлцүүлгийг экспедицийн дарга удирдан мэдээллийг хэлэлцэн Сүмбэр бороо-1 экспедиц аймгийн төвөөс хойд зүгт Баянтал сумын нутаг руу гарахаар шийдвэрлэв.

Сүмбэр бороо-1 экспедициийн бие бүрэлдэхүүн Баянтал сумын                               “Нүдэнгийн бор толгой” гэдэг  газар 06 сарын 11 –ний өдрийн 12 цагийн үед харвалт хийсэн.

“Сүмбэр бороо-1” экспедиц  борооны бөөн /Cb/, хөгжингүй бөөн /Cu cong/ үүлэнд хэвтээ өнцөгийн 140 градус, босоо өнцөгийн 45 градусаар, 2 пуужин харваж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулав.

Хүснэгт-1. ИНЕГ-аас зөвшөөрөл авсан байдал:  2018.06.11-нд “Сүмбэр бороо-1”

Байрлал

Зөвшөөрөл өгсөн

Хаалгасан цаг минут

Уртраг

Өргөрөг

Хүний нэр

Цаг минут

Хугацаа минут

108015/25,2//

46033/35.9//

Чинтулга

1235

35

1310

 

Хүснэгт-2. Харвалт хийсэн байдал:

Ажлын нутаг дэвсгэр

Солбицол

Харвалт хийсэн хэвтээ өнцөг

Харвасан пуужин

Уртраг

Өргөрөг

Өндөр

Тоо

Тэсрээгүй

1

Говьсүмбэр аймаг Баянтал сум

108015/25,2//

46033/35.9//

1276

140

2

-

БҮГД

 

2

-

 

4. Сүмбэр Бороо -1 экспедицүүдийн бие бүрэлдэхүүн 2018 оны 6 дугаар сар 17нд хуралдаж баруун хойноос зүүн өмнө зүгрүү шилжин ирж буй үүлний массад нөлөөлөх хэлэлцүүлгийг экспедицийн дарга удирдан мэдээллийг хэлэлцэн Сүмбэр бороо-1 экспедиц аймгийн төвөөс баруун хойд зүгт Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын нутаг руу гарахаар шийдвэрлэв.

Сүмбэр бороо-1 экспедициийн бие бүрэлдэхүүн Цагаандэлгэр сумын                             “Хонгорын овоо” гэдэг  газар 06 сарын 17 –ний өдрийн 15 цагийн үед харвалт хийсэн.

“Сүмбэр бороо-1” экспедиц  давхраат бөөн /Sc/, борооны давхраат /Ns/ үүлэнд хэвтээ өнцөгийн 315 градус, босоо өнцөгийн 45 градусаар, 3 пуужин харваж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулав.

Хүснэгт-1. ИНЕГ-аас зөвшөөрөл авсан байдал:  2018.06.17-нд “Сүмбэр бороо-1”

Байрлал

Зөвшөөрөл өгсөн

Хаалгасан цаг минут

Уртраг

Өргөрөг

Хүний нэр

Цаг минут

Хугацаа минут

108009/09,1//

46036/24.7//

Чинтулга

1530

12

1542

 

Хүснэгт-2. Харвалт хийсэн байдал:

Ажлын нутаг дэвсгэр

Солбицол

Харвалт хийсэн хэвтээ өнцөг

Харвасан пуужин

Уртраг

Өргөрөг

Өндөр

Тоо

Тэсрээгүй

1

Говьсүмбэр аймаг Баянтал сум

108009/09,1//

46036/24.7//

1293

315

3

-

БҮГД

 

3

-

 

  

 

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
06 сарын 27-ны Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны тайлан 2019-08-20 1970-01-01 1462
06 сарын 28-ны Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааны тайлан 2019-08-20 1970-01-01 1771
2019 оны Сүмбэр-бороо-1 экспедицийн 06 сарын 15-ны үйл ажиллагааны тайлан 2019-06-26 1970-01-01 1427
2019 оны Сүмбэр-бороо-1 экспедицийн 06 сарын 17-ны үйл ажиллагааны тайлан 2019-06-26 1970-01-01 1774
2019 оны Сүмбэр-бороо-1 экспедицийн 06 сарын 25-ны үйл ажиллагааны тайлан 2019-06-26 1970-01-01 1686
2019 оны Сүмбэр-бороо-1 экспедицийн эхны үйл ажиллагаа 2019-04-16 1970-01-01 1721
СҮМБЭР БОРОО-1 ЭКСПЕДИЦИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2018-12-04 1970-01-01 1859
2018 оны 05 сарын 17-ны үйл ажиллагааны тайлан 2018-05-24 1970-01-01 1886
2018 оны "Сүмбэр бороо-1" экспедицийн 05 сарын 14-ны үйл ажиллагааны тайлан 2018-05-15 1970-01-01 1832
2017 оны "Сүмбэр бороо-1" экспедицийн тайлан 2017-10-10 1970-01-01 2133
"СҮМБЭР БОРОО-1" экспедицийн 8-р сарын товч тайлан 2017-09-01 1970-01-01 1946
Сүмбэр бороо-1 экспедицийн 5-р сарын тайлан 2017-07-20 1970-01-01 1922
Сүмбэр бороо-1 экспедицийн 6-р сарын тайлан 2017-07-20 1970-01-01 1961
Сүмбэр бороо-1 7 дугаар сарын 20-ны байдлаар 2017-07-20 1970-01-01 2059
2017 оны анхны экспедиц гарлаа 2017-06-02 1970-01-01 2117